Opłaty

Opłaty za rok 2019/2020

ŻŁOBEK

 Wpisowe: 250 PLN

Jest to opłata jednorazowa wpłacana przelewem na konto żłobka w dniu podpisania umowy.

Czesne: 935 PLN/miesiąc

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 opłata zostaje pomniejszona o kwotę 135 zł miesięcznie z tytułu dotacji z Programu Maluch plus 2020 i wynosi 800 zł

Czesne jest wpłacane na konto żłobka do 5-tego dnia każdego miesiąca. Opłata stała zawiera zajęcia dodatkowe.

W ramach czesnego zapewniamy:

  • opiekę dla dzieci do 10 godzin dziennie
  • realizację zajęć dydaktycznych
  • zajęcia ogólnorozwojowe
Wyżywienie: 12 PLN/dzień

Wyżywienie obejmuje 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzieci cały dzień otrzymują do picia nielimitowane napoje.

Czesne: 400 PLN/miesiąc

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 opłata zostaje pomniejszona o kwotę 135 zł miesięcznie z tytułu dotacji z Programu Maluch plus 2020 i wynosi 800 zł miesięcznie.

Opłata za dzieci zamieszkałe w Dąbrowie Górniczej wynosi 400 zł (pomniejszona o dotację z Gminy w kwocie 400 zł)

Czesne jest wpłacane na konto żłobka do 5-tego dnia każdego miesiąca. Opłata stała zawiera zajęcia dodatkowe.

W ramach czesnego zapewniamy:

  • opiekę dla dzieci do 10 godzin dziennie
  • realizację zajęć dydaktycznych
  • zajęcia ogólnorozwojowe

 

W 2020 roku Gmina Dąbrowa Górnicza udziela dotacji w kwocie 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie gminy. Zgodnie z podpisaną z Gminą Dąbrowa Górnicza umową w tym zakresie, w okresie otrzymanej dotacji od Gminy Dąbrowa Górnicza.

Wyżywienie: 12 PLN/dzień

Wyżywienie obejmuje 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzieci cały dzień otrzymują do picia nielimitowane napoje.

PRZEDSZKOLE
Wpisowe: 250 PLN

Jest to opłata jednorazowa wpłacana przelewem na konto żłobka w dniu podpisania umowy.

Czesne: 450 PLN/miesiąc

Cena za pobyt dziecka od 6.00 do 17.00. Czesne jest wpłacane na konto żłobka do 5-tego dnia każdego miesiąca. Opłata stała zawiera zajęcia dodatkowe.

W ramach czesnego zapewniamy:

  • opiekę dla dzieci do 10 godzin dziennie
  • realizację zajęć dydaktycznych
  • zajęcia ogólnorozwojowe
Wyżywienie: 12 PLN/dzień

Wyżywienie obejmuje 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzieci cały dzień otrzymują do picia nielimitowane napoje.