DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MIEJSKIEGO
  • 0 komentarze

Niepubliczny Żłobek „Bajkowe Ludki” korzysta z dofinansowania do pobytu dzieci w Placówkach przy ul. Brylantowej 24 i przy ul. Czaplińskiego 5 w kwocie 680 zł miesięcznie na każde dziecko z terenu miasta Wrocław.
Nadzór sprawuje Urząd Miejski we Wrocławiu ul. G Zapolskiej 4 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 71/777 77 60 e-mail: wzd@um.wroc.pl