REKRUTACJA !!!
  • 0 komentarze

Rekrutacja do Niepublicznych Żłobków „Bajkowe Ludki” odbywa się corocznie w okresie maj-czerwiec (termin wyznacza Urząd Miejski) po wygranym konkursie organizowanym przez Urząd Miejski we Wrocławiu. Rodzice zarejestrowani w systemie rekrutacji Zespołu Żłobków miasta Wrocław zostają zrekrutowani do wybranego Żłobka przy ul. Brylantowej 24 i przy ul. Czaplińskiego 5 i składają wymagane dokumenty. Rekrutacja ciągła odbywa się w miarę wolnych miejsc do 31 stycznia następnego roku. Potem zapraszamy Rodziców wraz z pociechami na miejsca komercyjne.